How Can We Stop Global Warming?

 

Strange Facts and Questions about Global Warming ACADEMIA and the CLIMATE EMERGENCY ITS THE LIFESTYLE, NOT THE SCIENCE Sceptics and Deniers Contact the Author, Michael Tuckson References and Acknowledgements Short CV For Beginners and the Bewildered COPENHAGEN and  AFTER BLOG WHAT YOU CAN DO NOW My Sitemap
 

 

stopglobalwarming-newstrategies.net

An Independent, Global and Flexible Approach: This site has no national, political or scientific sub-theory bias. It is regularly Updated and Improved.

 

Các chiến lược mới để làm giảm nhẹ sự thay đổi khí hậu (cập nhật thường xuyên)  

 www.stopglobalwarming-newstrategies.net

T/S Michael Tuckson 

 

 

Nếu chúng ta muốn tránh một sự hư hại khí hậu không thể đảo ngược đuợc thì các chiến lược chống lại khí nhà kính cần phải được nâng cấp với những kiến thức khoa học mới nhất, đặc biệt là của Noam Mohr tại EarthSave năm 2005, James Hansen và nhóm NASA năm 2008, Spratt và Sutton năm 2007 cùng các nghiên cứu gần đây của Goodland và Anhang tại Worldwatch. Chúng  ta cũng cần phải để ý đến thực tế là các tiến bộ kỹ thuật thích hợp sẽ không tiến nhanh đủ để chặn lại sự thay đổi không thể đảo ngược được của khí hậu. Các thay đổi cách hành động củaa chúng ta, thí dụ như tiêu thụ ít đi sản phẩm động vật, chia sẻ công việc làm, là cần thiết trong khi chúng ta khuyến khích các công nghệ mới. Việc kiểm soát sinh đẻ cũng là một sự thay đổi cần đi song song với thay đổi công nghệ. Không những lãnh đạo chính trị không phản ánh khoa học mới nhất, nhưng nhiều người trong thành phần 'hiện đại' của thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc học hỗ trợ khoa học và chiến lược về khí hậu. Chúng ta cần có phương pháp giáo dục mới cho những người có quyến thế và cho đám đông, nhưng nếu điều này không thể thực hiện được trong ngắn hạn, hy vọng của chúng ta là dựa vào chiến  lược sử dụng mạng điện tử. 

 

Trên cơ sở toàn cầu rất ít người hiểu thậm chí các khoa học cơ bản về khí hậu chớ đừng nói gì đến những nghiên cứu mới nhất. Hoặc là chúng ta trong thành phần hiện đại phải thay đổi hoặc Trái Đất sẽ thay đổi chúng ta, tất cả chúng ta. Dù bằng cách nào, cuộc sống của con người, giàu hay nghèo, không thể tiếp tục như trong quá khứ

 

Trang web này www.stopglobalwarming- newstrategies.net đề xuất rằng: 

 

1. Trong phạm vi mà con người có khả năng thương lo cho con cháu, văn hóa và đất nước của họ, không nói tới mối quan tâm cho loài người, chính sách yếu kém chung của các chính phủ về việc cắt giảm khí thải cho thấy rằng hầu hết mọi người không hiểu hết những nghiên cứu mới nhất của khoa học và về sự hồi dưỡng bề mặt trái đất và sự không đảo ngược lại được. Không những chúng ta đã vượt qua mức an toàn của khí nhà kính và nhiệt độ, việc suy sụp khí hậu toàn cầu bất thình lình cũng có thể xảy ra. Nếu không có một sụ hiểu biết sâu xa, hiện đại và rộng rãi, nhất là trong số những người lãnh đạo ở các nước thải khí lớn nhất, thảm họa sẽ hiện ra.Vì các nhà lãnh đạo có quyền thế không đếm xỉa gì đến ngay con cháu của họ, việc giáo dục cần phải được phổ biến rộng rãi.  

 

2. Lãnh đạo nghĩa là phải cồ vũ cho quần chúng những kiến thức mới nhất, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất, khủng khiếp hơn những gì biết được hai năm trước. Không những là bản báo cáo của IPCC năm 2007 đã quá lỗi thời, mà hàng ngàn chương trình nghiên cứu, kiến thức và dữ kiện thay đổi hàng tháng. 

 

3. Các khu vực ‘hiện đại’ trong mọi quốc gia cần có các khóa học cấp tốc về khoa học biến đổi khí hậu và chiến lược đối phó, nhất là cho những người có chức vụ cao trong chính quyền, đảng phái, công đoàn và công ty. Các chính phủ tiến bộ nếu e sợ cử tri bảo thủ thì phải lo đẩy mạnh các chương trình giáo dục cho người lớn tuổi. Tất cả các bài báo, sách, mạng và video hay nhất về vấn đề hâm nóng tòan cầu cần phải được dịch ngay ra các ngôn ngữ chính. Cái gì mà chính phủ các nước lớn trên thế giới đề xuất ra trong tháng 11 năm 2009 chỉ làm đình trệ cái hệ quả cuối cùng vài năm thôi. 

 

4. Đã quá trể để chúng ta trong chờ vào sự phổ biến và tiến bộ mới của các kỹ thuật thích hợp. Chúng ta phải dẫn đầu trong việc thay đổi cách ăn ở, dựa vào nhà cửa, xe cộ, thiết bị hiện có, gồm cả việc chia sẻ việc làm. Có thể khá may mắn là các nghiên cứu và phân tích mới nhất cho thấy rằng trong ngắn hạn khí mê-tan là quan trọng hơn là khí cacbonic. Việc này có thể được giải quyết bằng cách tiêu thụ sản phẩm động vật ít hơn, thoát nước tưới ruộng lúa theo định kỳ, niêm phong các nơi bị rò rỉ khí mê-tan, ít đốt nhiên liệu sinh học hơn (ví dụ như rừng), tái chế, sử dụng khí mê-tan từ bãi rác và các phương pháp khác. Nguy cơ của thái độ không hành động hay hành động không đầy đủ thì lớn hơn là nguy cơ của việc hành động quá mức. 

 

5. Chúng ta nên sử dụng cách tính khí thải trong suốt đời người trong các cuộc đàm phán, và cần phân biệt thành phần giàu và nghèo trong các phân tích các nước đang phát triển lớn. Trong dài hạn các người nghèo sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ công sức bỏ ra về giảm khí thải và gom giữ khí nhà kính trong khí quyển. 

 

6. Cùng với sự đổi mới và làm lan rộng các công nghệ thích hợp, việc kiểm soát sinh đẻ cần được đẩy mạnh ở tất cả các nơi có dân số tăng nhanh, góp phần vào việc giảm các khí thải, cả trong số những người giàu và số người nghèo đang càng ngày càng khá lên.

 

7. Cùng với chiến lược hiện có, hàng ngàn người am hiểu có thể đóng góp cho một chiến lược cổ vũ tăng bậc trong các tổ chức quan trọng để truyền bá sự hiểu biết. 

 

8. Mọi  người có thể sử dụng mạng web để phối hợp chiến lược toàn cầu.  

 

 

Translated by Dr. Trung Duong

 

 

Please send this Vietnamese summary to any contacts in Vietnam as extremely few from there are visiting this site compared to Vietnamese readers elsewhere.

 

  Copyright © 2009 Michael Tuckson.  All Rights Reserved 

 Print this page  |   Bookmark this page

 

 

Language Links Above

减缓气候变化的新对策  

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA MITIGAR CAMBIO CLIMATICO

วิธีหยุดโลกร้อน 

Các chiến lược mới để làm giảm nhẹ sự thay đổi khí hậu      

Semi-Random Slogans

Invite a denier to lunch

Eat less meat every day

Form a small climate group

Inertia will kill us, twice

Holiday on bicycles

Learn how to plant and nurture trees

Drain your rice fields sometimes 

Auction caps 

Grow and store carbon 

Write to a newspaper in a denier region 

Help the employees, not the fossil fuel owners

Read a book, not a newspaper, on the bus

350 not 450

Study tropical forest protection

Why are most deniers men?

Carbon tax before cap and trade

Look for a home closer to work

Write a new page for this website

Oppose lobbying

Put a new slogan on your bicycle or bag every day 

Study the latest climate science first

No air-conditioning before lunchtime

Drink just a little cow milk

Study Earth's thermal inertia

Learn how to teach

Send parts of this website to a politician

Grow and store carbon in houses 

Organize exchanges with Asian universities 

Grow crops not livestock

Rationing is equitable

Study thermal inertia in buildings

Practice dialogue, not argument

Behaviour before technology

Make a bicycle path plan

Don't use concrete

Drive a much smaller car

Study the denier claims

1.5 not 2.0

Don't use trees for offsets

Work with a bilingual person 

Eat even less meat every day

Support better democracy

Do deniers care for their grandchildren? 

Paint your roof white

Oppose advertising by polluting companies

Consume less, save money

Form an international group 

Help a politician to learn

Making cement emits CO2.

Education must be global 

Grow and store carbon in the soil

Fans, not air-conditioning

Lobbying is bribery

Study growing algae

Improve the school curricula

You can't read driving a car

Find dated photos of glaciers

Study which companies bribe political parties 

How do you entice a denier to want to learn?

Share your job with an oil driller

Plant trees to absorb carbon dioxide already in the atmosphere

Have you tried Tahini dip?

What do deniers understand?

Dress less formally in the heat

Design a more tempting commuter bus

Get to know a denier's children

Pay tax to fund retraining

Less clothing, not fans

Eat kangaroo meat 

E-commute

Improve the university curricula

One is enough

Interview a climate scientist on video

Insulate your home

Open a wind turbine factory in a coal town

Study Earth feedback processes

300 not 350

Wheat is safer than rice

Take men's fashions up, and women's down

Use a condom in emergencies

Share some job-time

Protest forest destruction

Wear a cotton coat

Study tree plantations

Eat just a little cheese

Get to know a denier's grandchildren

Why do the rich want to grow?

Put on an extra jumper when its cold outside

Offer a new job to a coal miner

Adopt two

Join an NGO today

Political bribes, not donations

None is enough

Holiday close to home

Invest in a diverse plantation

Wear less in the heat

Talk to migrants about emailing home

Make compost

Promote eco-tourism for locals

Read more of this website

Ask a politician have they read James Hansen

Eat less cream

Jumpers are cheaper than gas

Arrange a climate debate

Build a thick-walled house

Study how to turn moderate deniers

Study fast growing trees

Hand out appropriate leaflets at railway stations

Study your local energy organization

Learn about the delights of veganism

Study Chinese

Practice walking

Shirts are enough in hot weather

Support rapid research on how to turn deniers

Try an IUD

Asians make blankets from cotton and kapok

Get to know your neighbours

Recycle jumpers and coats

Holiday by mass land transport

Drink red wine, not milk

Support rapid research on capturing CO2 from the air.

Hand out leaflets at bus stops

Men's legs are beautiful too

Talk to local government about recycling biological waste

Keep a stock of morning after pills

 

Adopt another one

When will the USA go metric?

Write and publish leaflets

Holiday on a sailing ship

Start a course on climate change and solutions

Exercise periodically when its cold

Farmers now support the Green party

Give a talk at the local school

Chocolate's great with soya cream

Climate crisis not climate change

Share a car with your neighbours

Study tipping points and irreversibility

Email government ministers

Form a climate group with your neighbours or friends

Read Climate Cover-Up

Study palaeo-climatology

Soon meat becomes less tempting

Improve your foreign language skills

Adopt a baby girl 

Write an article for your local newspaper

Read Storms of My Grandchildren (after reading some climate science such as on this website)

Take plastic packaging off at the shop

Climate emergency not climate crisis

Ask you government to make a good video on the climate emergency

Move your company to where your workers live

Invite your favourite denier to a vegan lunch

Ask the supermarket to turn off half the lights

Study carbon taxes in more than one nation

Join yours with other climate groups

Shop at dimly lit shops

Email people you know abroad

Ask a climatologist to explain the various! meanings of CO2e

Plant and nurture trees in your garden till its full

Learn about biochar

Study the bus routes in your town or city

Support James Hansen for the Nobel Prize for physics, peace or whatever.

Protest new oil exploration

Install a solar thermal hot water heater

Shop for food where the fridges have lids or doors

Plant 10 trees a month in neighbours' gardens and in parks

Ask your adult children what they think

Write a better letter to the newspapers

Organize a demonstration outside coal company offices.

Where are the Nobel prizes for Earth and social sciences?

Form a climate group at work

Give a talk at a school in a coal town

No children is best

Buy a glass of wine for a denier

Start an NGO

Support honest and intelligent politicians

Study short-term GHGs

Join a good political party

Give a talk at a school at an oil town

Study hire-purchase for solar panels

Stake out a coal energy factory

Don't export coal or oil

Work in a vulnerable area

Invest in geothermal

Live with a farmer family in the holidays and help them plant trees

Build a sailing ship

Give talks at the local town.

Hand out leaflets at another station

Video a debate

Move to a swinging seat in time for close elections

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 Michael Tuckson

The website author and publisher, December 2009.

 

Easy Summary

 

We must try to understand up-to-date climate science coming out over the last few years that warns of possible disaster. Ice shelves and sheets are melting much faster than before. Global temperatures are rising, with oscillations due to ocean oscillations. Natural causes are minor compared with pollution. This understanding must be spread by advanced adult education, especially among the powerful. As many readers as possible must spread understanding.

 

Denier leaders are funded by the fossil fuel, tobacco and similar corporations and/or are ideologues. Their arguments are always against, not considering pro and con, as with real science. They rarely call for better understanding, just attempt to confuse. None are climate scientists. Their motivation is salary and weak government, not salary and discovery. Either they do not care about their descendants or they do not understand the probable future.

 

We must put more emphasis on the short-term greenhouse influences such as methane. Carbon dixide must be captured from the atmosphere. Also we must lead with behaviour change before appropriate technology spreads. Birth control is important in some regions. Job-time sharing and retraining can reduce any unemployment resulting from mitigation measures. Mitigation must be coordinated globally by government and citizens in modern sectors. City pairing could be useful.